Praca i nauka

Biuro rachunkowe – obowiązki wobec klienta

Przede wszystkim współpraca pomiędzy biurem rachunkowym a firmą przebiega w oparciu o umowę. Ta jest przeważnie komponowana indywidualnie biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klienta oraz zakres możliwych obowiązków, jakie świadczy biuro rachunkowe.

Najczęściej obowiązkiem biur jest prowadzenie ksiąg i ewidencji dokumentów, które dostarczy klient. Zadaniem biura rachunkowego jest także wyliczanie miesięcznych zaliczek do Urzędu Skarbowego oraz składek ZUS.

Jeśli na życzenie klienta biuro rachunkowe Olsztyn, takie jak Stencel ma zajmować się również sprawami kadrowymi, wtedy jego obowiązkiem będzie prowadzenie listy płac, sporządzanie umów pomiędzy pracownikami a właścicielem firmy czy rozliczanie wynagrodzeń biorąc pod uwagę zwolnienia chorobowe, urlopy czy inne nieobecności w pracy jak również nadgodziny.

Nierzadko zapis w umowie dotyczy także reprezentowania firmy przez biuro rachunkowe w Urzędzie Skarbowym czy ZUS. Należy też pamiętać, że obowiązkiem każdego biura jest zachowanie tajemnicy zawodowej dotyczącej wszelkich aspektów prowadzonej działalności, nad którą trzyma pieczę.

Trzeba także zaznaczyć, że każde biuro rachunkowe jest odpowiednio ubezpieczone. Oznacza to, że za każdą ewentualną pomyłkę w wyliczeniach i związane z nią kary nałożone przez US może odpowiadać finansowo. Tutaj należy wyraźnie zaznaczyć, ze odpowiedzialność nadal spoczywa na właścicielu firmy jednakże kary pokrywane mogą być z ubezpieczenia biura, które doprowadziło do błędnych wyliczeń. http://credit-n.ru/kurs-cb.html http://credit-n.ru/offers-zaim/srochnodengi-online-zaymi.html