Budownictwo

Czy na zwyżki potrzebne są uprawnienia?

Zwyżki, czyli inaczej zwane podesty ruchowe (koszowe bądź nożycowe) służą do wznoszenia pracownika na pewną wysokość w celu prowadzenia tam prac wysokościowych. Okazuje się, że jest to praca o dużej odpowiedzialności a sam sprzęt tego rodzaju może być wykorzystywany tylko przez doświadczonych specjalistów – przepisy BHP oraz Urząd Dozoru Technicznego narzuca jasne wymogi.

Tym samym operatorami zwyżek mogą być tylko osoby pełnoletnie, o pełnej sprawności fizycznej, które ukończyły odpowiedni kurs i zdobyły uprawnienia. Sam kurs na zwyżki odbywa się zawsze w autoryzowanych ośrodkach z rekomendacją Urzędu Dozoru Technicznego. Mogą na niego uczęszczać zarówno osoby prywatne jak i pracownicy firm. Których zgłosił na dany kurs pracodawca – szkolenie może być również przeprowadzone na terenie firmy o ile przyszłych operatorów ma być więcej aniżeli jeden.

Sam kurs składa się z dwóch etapów: to praktyka, na której kursant uczy się obsługi urządzenia oraz teoria, dzięki której możliwe jest poznanie zasad bezpieczeństwa, jakich trzeba przestrzegać podczas operowania urządzeniem i samej pracy na wysokościach. Kurs zakończony jest egzaminem, którego pozytywne zdanie uprawnia do zdobycia odpowiedniego certyfikatu. http://credit-n.ru/about.html http://credit-n.ru/zaymi-listing.html