Lifestyle

Czy osoba pełnoletnia może pobierać alimenty?

Czy świadczenie alimentacyjne może pobierać tylko dziecko? Co z osobami, które są już pełnoletnie, ale wciąż się edukują? Czy alimenty może brać osoba dorosła? Czas obalić mit, zgodnie z którym alimenty przysługują jedynie do czasu ukończenia 18 roku życia.

Świadczenie alimentacyjne na dziecko

Granicą, zgodnie z którą rodzic musi płacić alimenty na dziecko wcale nie jest jego wiek. Okazuje się, że świadczenie alimentacyjne musi być wypłacane do momentu, w którym osoba, której alimenty przysługują nie jest się w stanie samodzielnie utrzymać. Nie zawsze jest to czas 18 urodzin. Warto wziąć pod uwagę, że osoba, której należą się alimenty podejmuje decyzję o kształceniu wyższym, przez co nie może jeszcze rozpocząć pracy zarobkowej, aby móc generować dochody. W takiej sytuacji alimenty muszą być płacone przynajmniej do czasu ukończenia studiów.

Osoba z niepełnosprawnością

Co więcej, jak potwierdzi każdy adwokat częstochowa, świadczenie alimentacyjne może przysługiwać każdej osobie i to bez względu na wiek, która ma potwierdzony stopień niepełnosprawności, przez co nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej. W takich sytuacjach alimenty są zasądzane bezterminowo, ponieważ osoba niepełnosprawna nigdy nie będzie w stanie móc samodzielnie się utrzymać.

Alimenty dla byłej żony/męża

Przesłanką do uznania świadczenia alimentacyjnego bardzo często jest rozwód. Częstochowa i wszystkie inne miasta na terenie naszego kraju uznają przypadki, zgodnie z którymi na byłą żonę czy męża narzucany jest obowiązek płacenia alimentów na drugiego ze współmałżonków. Do takiej sytuacji dochodzi najczęściej wtedy, gdy rozwód nastąpił z orzeczeniem o winie, a jedna ze stron jest w tej sytuacji szczególnie pokrzywdzona, na przykład w wyniku rozpadu małżeństwa pozostała bez środków do życia. Alimenty na byłą żonę czy męża mogą być zatwierdzone bezterminowo, bez względu na wiek osoby, która ma pobierać tego rodzaju świadczenie.

 

Artykuł na podstawie informacji merytorycznych otrzymanych od Kancelarii Kowalski – dziękujemy