Lifestyle

Czy warto wziąć rozwód z orzeczeniem o winie?

Zastanawiasz się nad opłacalnością rozwiązania związku małżeńskiego z orzecznictwem o winie jednej ze stron? Takie postępowania sądowe mają miejsce najczęściej wtedy, kiedy jeden z małżonków dopuści się zdrady, przemocy fizycznej lub wystąpią inne powody, które wykluczają możliwość dalszego pożycia małżeńskiego, np. ukryta choroba psychiczna. To powód, dla którego można wziąć rozwód z orzeczeniem o winie. Konsekwencje takiego rozwiązania są dotkliwe przede wszystkim dla strony przegranej.

Orzecznictwo sądu o winie jednego z małżonków za rozpad wspólnego pożycia powoduje, że jedna ze stron nie będzie mieć możliwości dochodzenia wypłaty alimentów lub będzie to mocno utrudnione. Co więcej, w przypadku rozwodu za orzecznictwem winy jednej ze stron postępowania może dojść nierównego podziału majątku, szczególnie jeśli rozwód wpłynie negatywnie na sytuację materialną osoby nieodpowiedzialnej za rozpad małżeństwa.

Rozwód z orzeczeniem o winie – czy to więcej formalności do załatwienia?

Większy stres i nieco więcej formalności to główne czynniki charakteryzujące rozwód z orzeczeniem o winie. Konsekwencje wyboru takiej formy zakończenia związku małżeńskiego to przede wszystkim konieczność dostarczenia materiału dowodowego dla sądu oraz powołania świadków, którzy są zaznajomieni ze sprawą. Skutkiem rozwodu z orzeczeniem o winie jest przede wszystkim zysk finansowy – wygrana strona może ubiegać się o bezterminowe alimenty, o rozwód powoduje pogorszenie się sytuacji majątkowej osoby poszkodowanej.