Lifestyle

Długi małżonka a podział majątku – jak to zrobić?

Jeśli małżonkowie się rozwodzą i nie mieli oni rozdzielności majątkowej, to sąd musi zarządzić podział majątku. Jest to niezwykle nieprzyjemna i newralgiczna sprawa, zwłaszcza jeśli na małżeństwie ciążą długi. Jak wygląda wtedy podział majątku? Co trzeba wiedzieć w takiej sytuacji?

Czym jest podział majątku?

Na samym początku należy wyjaśnić, czym dokładnie jest podział majątku podczas rozwodu. Warto wspomnieć, że podziału majątku wspólnego z małżonkiem można dokonać nawet przed rozwodem. Najczęściej jednak dokonuje się to w trakcie sprawy o rozwód lub w osobnej sprawie po rozwodzie.

Podział majątku dotyczy wyłącznie przedmiotów nabytych w trakcie trwania małżeństwa. Jeśli któryś z małżonków posiadał na przykład mieszkanie lub samochód przed małżeństwem, to nie wchodzą one w skład wspólnej masy majątkowej. 

Niekiedy trudno jest wyróżnić lub udowodnić, które aktywa zostały nabyte przed małżeństwem. Dobrze jest wtedy zatrudnić prawnika, który zna się na przeprowadzeniu podziału majątku – można go znaleźć np. poprzez wpisanie “prawnik rozwód warszawa” w wyszukiwarkę.

Należy zauważyć, że w skład majątku do podziału wchodzą również przedmioty, które Sąd uzna, że zostały zbyte pozornie, bezprawnie zbyte lub zużyte przez jednego z małżonków. Oznacza to, że na przykład, jeśli jeden z małżonków postanowił sprzedać samochód któremuś z członków rodziny (bez wiedzy współmałżonka) tylko po to, aby nie wchodził on w skład masy majątkowej, to Sąd może uznać to za pozorne zbycie.

Długi małżonków przy podziale majątku.

Według obowiązujących przepisów, małżonkowie przy podziale majątku nie podlegają podziałowi. Jednak istnieje jeden wyjątek od tej zasady – długi można podzielić, jeśli są one obciążeniami rzeczowymi. Na przykład, jeśli małżonkowie posiadają samochód, który jest wzięty w leasing, to można przyznać ten samochód jednemu z małżonków, a leasing wciąż będzie wspólny. 

Czytaj również: Kiedy trzeba płacić byłemu małżonkowi alimenty?

Za inne niespłacone długi małżonkowie odpowiadają solidarnie, nawet po rozwodzie. Oznacza to, że (byli) małżonkowie mogą po równo spłacić dany dług lub podzielić się, które długi będą spłacać z osobna. http://credit-n.ru/offers-zaim/ekapusta-besplatniy-zaim.html http://credit-n.ru/offers-zaim/oneclickmoney-zaim-na-kartu.html