Lifestyle

Jak złożyć pozew o rozwód za porozumieniem stron?

Czy wiesz, w jaki sposób możesz złożyć pozew o rozwód za porozumieniem stron? Nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Warto jednak pomyśleć o tym, aby skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych.
Procedura rozpoczęcia sprawy o rozwód za porozumieniem stron rozpoczną swój tok od sporządzenia pozwu do sądu. W trakcie przygotowywania dokumentu należy skompletować:

  • oryginał odpisu aktu zawarcia małżeństwa,
  • dowód uiszczenia opłaty,
  • opcjonalnie odpis skrócony aktu urodzenia dzieci.

Wybierając rozwód za porozumieniem stron, należy zawrzeć w pozwie kilka kluczowych informacji odnoszących się do danych osobowych stron postępowania oraz powodów, dla którego składany jest pozew rozwodowy. Z pomocą adwokata można rzetelnie przygotować dokumentację i pozew, zawierając w nim informację na temat:

  • ustalenia władzy rodzicielskiej nad dziećmi,
  • sytuacji majątkowej każdego z małżonków,
  • zgodę obydwojga małżonków na rozwód za porozumieniem stron,
  • przyczyny rozpadu związku małżeńskiego,
  • orientacyjną datę, kiedy nastąpił rozpad więzi duchowej, fizycznej oraz gospodarczej.

Gdzie należy złożyć gotowy pozew o rozwód za porozumieniem stron?

Po przygotowaniu pozwu o rozwód za porozumieniem stron należy złożyć pełną dokumentację do sądu okręgowego w pobliżu miejsca zamieszkania małżonków, o ile, chociażby jedna ze stron stale przebywa w danej lokalizacji. Sąd po rozpoznaniu sprawy i przyjęciu pozwu ustali termin pierwszej rozprawy, na którą powinny stawić się strony postępowania.