Lifestyle

Kiedy trzeba płacić alimenty byłemu współmałżonkowi?

Według badań rozwody są jedną z najbardziej stresujących rzeczy, które człowiek doświadcza w swoim życiu. Czasami zdarza się, że do spraw związanych z samym rozstaniem dochodzą też takie, dotyczące utrzymania byłego współmałżonka. W poniższym artykule pokażemy najważniejsze informacje związane z obowiązkiem alimentacyjnym wobec byłego małżonka lub małżonki.

W wyniku procesu rozwodowego sąd może zasądzić alimenty nie tylko na niepełnoletnie dziecko, ale też na byłego małżonka lub małżonkę. Były współmałżonek może także wytoczyć odrębną sprawę o alimenty. Obowiązek alimentacyjny może ponosić osoba, z której wyłącznej winy ustało pożycie małżeńskie lub osoba, która nie została uznana za wyłącznie winnej rozpadu pożycia małżeńskiego.

W pierwszym przypadku zachodzi tzw. rozszerzony obowiązek alimentacyjny. Jeśli rozpad małżeństwa pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, to sąd może orzec, że małżonek winny powinien dostarczyć środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom tego pierwszego. Warto zaznaczyć, że małżonek winny, nie może starać się o alimenty od niewinnego.

W drugim przypadku (kiedy współmałżonkowie są tak samo winni ustaniu pożycia małżeńskiego) oboje byłych małżonków mogą żądać alimentów od siebie nawzajem. Wysokość i zasadność świadczenia zależy jednak od niedostatku małżonka ubiegającego się o alimenty oraz od możliwości zarobkowych małżonka, który miałby się zobowiązać do ich płacenia.

W przeciwieństwie do sytuacji, gdy alimenty są zasądzane na niepełnoletnie dziecko, świadczenie alimentacyjne zasądzone na współmałżonka nie ma za zadanie zrównania stopy życiowej byłych współmałżonków. Alimenty powinny zostać przeznaczone na najpotrzebniejsze wydatki, a obowiązek powinien ustać w sytuacji, gdy były współmałżonek wyjdzie z niedostatku.

Przypadki zasądzenia alimentów na byłego współmałżonka wciąż są w Polsce rzadkie i nie można tak łatwo znaleźć darmowej porady na ten temat. Dlatego najlepiej zdać się na pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach rozwodowych. Najszybciej można go znaleźć wpisując w wyszukiwarkę “rozwody gdynia”, “rozwody warszawa” itp. i porównać oferty z wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych. http://credit-n.ru/zaymyi-v-ukraine.html http://credit-n.ru/offers-zaim/webbankir-online-zaim-na-kartu.html