Lifestyle

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie – jak napisać?

Samodzielne napisanie pozwu rozwodowego nie jest trudne, choć wymaga skrupulatności. Nie chcesz popełnić błędu i złożyć wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie? Konsekwencje nieodpowiedniego sporządzenia pozwu mogą skutkować odrzuceniem wniosku lub przedłużającym się terminem rozpatrzenia sprawy przez sąd. Z tego względu warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Otrzymasz wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowywania pozwu, a także zyskasz pewność, że dokument zostanie przygotowany zgodnie z wymaganym wzorem.

Dobrze przygotowany pozew rozwodowy do sądu powinien zawierać: dane osobowe powoda/powódki oraz osoby pozwanej. Inne niezbędne informacje w pozwie rozwodowym to wskazanie winy jednej ze stron, miejsce i datę zawarcia związku małżeńskiego oraz czytelny podpis. Co więcej, do pozwu trzeba dołączyć załącznik będący potwierdzeniem uiszczenia stosownej opłaty sądowej – standardowo 600 złotych oraz 17 złotych w razie dodatkowego pełnomocnictwa, np. dla adwokata.

Pozew rozwód z orzeczeniem o winie – gdzie złożyć dokument?

Zanim zdecydujesz się na złożenie pozwu rozwodowego, ustal, gdzie powinieneś udać się z uzupełnionym dokumentem. Sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania małżonków to miejsce, gdzie możesz złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. Konsekwencje złożenia pozwu nie są natychmiastowe. Sądy po wpłynięciu dokumentu zajmują się rozpatrzeniem sprawy, a następnie ustaleniem terminu pierwszej rozprawy sądowej.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie – jak napisać?