Lifestyle

Tolerancja w przedszkolu

Tolerancja, wyrozumiałość, współpraca w grupie i integracja to chyba najczęściej wymieniane w przedszkolu definicje. To podstawa wartości, jaką nabywają dzieci w placówkach tego rodzaju. I cieszy ten fakt niezmiernie bowiem warto pamiętać, że przedszkole pełni nie tylko rolę opiekuńczą, ale też wychowawczą.

Tolerancja w przedszkolu to temat szeroki. Nie tylko kadra pedagogiczna wpływa na pojmowanie sensu tego słowa przez dzieci, ale one same tego doświadczają. Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie placówek, do których przyjmowane są dzieci całkowicie zdrowe jak i te wykazujące określony stopień niepełnosprawności czy zaburzeń, takich jak Asperger czy autyzm. Wspólne zabawy czy nauka jest w takim przypadku korzystna dla obu grup.

Przedszkolaki całkowicie zdrowe uczą się empatii, stają się wrażliwe na konieczność niesienia pomocy, są wyrozumiałe i życzliwe. Widok i przebywanie w grupie rówieśników, z których część wykazuje pewnego rodzaju dysfunkcje sprawia, że odmienność zostaje całkowicie zrozumiana, akceptowana a z czasem staje się normalnością. Korzyści odczuwają też dzieci z zaburzeniami. Przykładem mogą być przedszkola integracyjne, które znaleźć można wpisując hasło „przedszkole Śródmieście”. Przedszkolaki te nie są odizolowane od grupy, rozwijają się lepiej niwelując zaburzenia. Nie są wycofane, odnajdują akceptację rówieśników, zawierają pierwsze przyjaźnie, uczą się współpracy, otwierają się i sprawniej komunikują z otoczeniem.

Pamiętajmy, by tolerancji uczyć od najmłodszych lat i to nie tylko poprzez tłumaczenie, ale przede wszystkim doświadczenia.

  http://credit-n.ru/offers-zaim/lime-zaim-zaymi-online.html http://credit-n.ru/kreditnye-karty.html