Biznes i usługi

Co składa się na raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego to wyjątkowo obszerny dokument, który zawiera wszelkie analizy przeprowadzone, przez safety assessora na temat analizy składu danego kosmetyku. Może zawierać on od kilku do kilkudziesięciu stron w zależności od składu i konkretnej złożoności kosmetyku.

Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego musi uwzględniać wiele istotnych czynników dotyczących składu produktu kosmetycznego. Safety assessor przygotowujący tego rodzaju dokument korzysta z następujących wytycznych:

1.      Ocena zgodności składu produktu z przepisami prawa – ocenia się w tym przypadku to czy skład kosmetyku jest zgodny z obowiązującym prawem. Brane jest pod uwagę to czy kosmetyk nie zawiera w swoim składzie substancji szkodliwych i toksycznych, a także czy nie występują interakcje pomiędzy poszczególnymi składnikami, które wpłyną na użytkownika.

2.      Ocena toksykologiczna składników znajdujących się w kosmetyku – ocenie poddawane są wszystkie składniki produktu kosmetycznego pod względem toksykologicznym. Sprawdzana jest toksyczność ostra, toksyczność przewlekła, działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwy wpływ na rozrodczość, fitotoksyczność oraz działanie miejscowe.

3.      Ocena ekspozycji lub inaczej ocena narażenia – sprawdzane jest, ile danej substancji można zaaplikować na skórę, aby nie było to dla niej szkodliwe. W ocenie sprawdzany jest sposób aplikacji oraz docelowa grupa odbiorców.

4.      Ocena ryzyka dla składników kosmetyku – oceniane jest bezpieczeństwo każdego ze składników użytych w danym kosmetyku.

5.      Ocena wyników badań gotowego kosmetyku – ocena właściwości gotowego produktu. W ocenie tej jest w szczególny sposób uwzględniona jakość mikrobiologiczna, właściwości dermatologiczne oraz jego stabilność.

6.      Ocena przypadków niepożądanego działania – sprawdzanie, jakie skutki uboczne może wywołać zastosowanie preparatu kosmetycznego. Mowa w tym przypadku o możliwości oddziaływania uczulającego na organizm.

7.      Przygotowanie raportu z oceny bezpieczeństwa kosmetyku – na tym etapie wystawiana jest ocena: pozytywna lub negatywna dla produktu kosmetycznego. http://credit-n.ru/offers-zaim/srochnodengi-online-zaymi.html http://credit-n.ru/trips.html