Lifestyle

Rozwód za porozumieniem stron – co z podziałem majątku?

Planując rozwód za porozumieniem stron, należy jasno określić swoje wymagania odnośnie do podziału majątku wspólnego po rozwodzie oraz ustalenia opieki nad małoletnimi dziećmi. Sprawy tego typu przebiegają najczęściej znacznie szybciej przez wzgląd na jasne ustalenia odnośnie do rozpadu pożycia małżeńskiego pomiędzy małżonkami. Dzięki temu sąd jest w stanie szybciej podjąć ostateczną decyzję o tym, że rozpad pożycia małżeńskiego nastąpił bez winy żadnej ze stron postępowania.

Warto też wiedzieć, że rozwód za porozumieniem stron nie wpływa znacząco na to, jak zostanie podzielony majątek. Najczęściej sądy ustalają na mocy prawa o równym podziale majątku pomiędzy byłych małżonków, dzieląc go na równe połowy.

Uwaga! Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie mogą komplikować się wtedy, kiedy wspólnym majątkiem jest nieruchomość obciążona kredytem hipotecznym. Najlepszym wyjściem sprzedaż nieruchomości, spłata kredytu i podział pozostałej kwoty pomiędzy małżonków.

Podział majątku a rozwód za porozumieniem stron – przed czy po rozwodzie?

Osoby, które zdecydują się na podział majątku w trakcie rozwodu bez orzecznictwa o winie, mogą podzielić wspólny majątek w trakcie trwania sprawy rozwodowej, o ile nie wydłuży to nadmiernie procesu postępowania.

Można też podzielić majątek po rozwodzie. Kiedy sąd zakończy już rozwód za porozumieniem stron, należy złożyć wniosek o podział majątku do stosownego sądu. Podział wspólnych dóbr w tym przypadku przebiega na trzy sposoby:

  • fizyczny podział majątku,
  • przyznanie majątku fizycznego z obowiązkiem spłaty drugiego z małżonków,
  • sprzedaż wspólnych rzeczy i podział zysków.

Przeczytaj także: https://alimenty.edu.pl/rozwod-za-porozumieniem-stron-a-obowiazki-adwokata/