Lifestyle

Rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie musi być złożony przez jedną ze stron, nie ma możliwości, by takowy mógł być złożony wspólnie. Rozpad małżeństwa bez orzekania o winie jest jednak jedną z najlepszych opcji, by rozwód otrzymać szybko, na dogodnych warunkach.

Kiedy możliwy jest rozwód bez orzekania o winie?

W polskim sądownictwie toczy się coraz więcej postępowań rozwodowych, natomiast pocieszające jest to, że większość małżeństw postanawia zakończyć swój wniosek bez kłótni i ciągnących się rozpraw. Rozwód bez orzekania o winie następuje najczęściej w przypadku, w którym oboje małżonków godzi się na zakończenie małżeństwa. To także sytuacje, w których małżeństwo nie posiada dzieci ani wspólnego majątku.

Kiedy wystąpić o rozwód bez orzekania o winie?

Na takie pytanie odpowiedź uzyskamy poprzez porady, które udzielają prawnicy rozwodowi . Warszawa i inne miasta w Polsce takowe oferują. Przeważnie rozwód na tej podstawie prawnej przebiega szybko, nawet w ciągu jednej wizyty w Sądzie. To przypadki, w których do rozwodu dochodzi poprzez niezgodność charakteru. Zupełnie inaczej dzieje się na przykład, jeśli jeden z małżonków dopuści się zdrady albo przemocy domowej. Wtedy warto walczyć o rozwód z orzeczeniem o winie, gdzie strona poszkodowana może zyskać szereg korzyści. Mowa tutaj chociażby o alimentach, które na byłego małżonka musi złożyć osoba, z której winy został zasądzony rozwód.